Na začiatku pracuj viac na sebe, ako na svojej práci.
Jim Rohn    

    

BPR-prístroj na vyrovnávanie krvného tlaku

Popis výrobku:

Czinlo človeka sa podobá na bezprekážkovo sa pohybujúci bežiaci pás.ak sa v stroji niečo opotrebuje,funkcia bežiaceho pásu je obmedzená.V prípade ľudského organizmu to môže viesť k vytvoreniu početných chorôb.Regeneračný prístroj očisťuje czinlo v ľudskom organizme používaním bioelektroterapie.Poraďte sa so svojim osobným poradcom.Základný princíp fungovania prístroja sa zakladá na merateľnch bioprúdoch existujúcich v ľudskom tele a v TČM v tradičnej čínskej ľudovej medicíne, na zvláštnom princípe existencie pomenovaného javu tzv. "czinlo". Faktom je, že pôsobenie a vytváranie bioprúdov v tele a krvný tlak sú vo veľmi úzkej súvislosti. Pri aplikácii počas dotyku elektród prístroja s povrchom tela sa spúšťa impulz elektrickej hybnej sily, ktorá bezprostredne pôsobí a celkove zlepšuje stav cievnych stien, odstraňuje tendenciu kŕčov v malých artériách, odstraňuje upchatia, znižuje množstvo cholesterolu ukladaného na stenách ciev, prečisťuje cievy, a takýmto spôsobom pôsobí na normalizácia krvného tlaku.. Pojem "czinlo" predstavuje systém energetických kanálov. Keď sa dívame na organizmus ako na veľký stroj, tak každé jedno tkanivo je jedno-zložkový prvok. "Czinlo" je medzera medzi týmito zložkami. "Czinlo" človeka je jav, ktorý sa podobá na pohybujúci sa, neustále bežiaci pás. Ak nastanú komplikácie bežiaci pás sa spomaľuje, alebo inak mení a to môže viesť ku vzniku početných ochorení. BPR - regeneračný prístroj očisťuje " czinlo" bežiace v ľudskom organizme, zlepšuje jeho tok pomocou bioelektroterapie a tým zabraňuje výkyvom, alebo nepravidelnému krvnému tlaku. Návod na použitie regeneračného prístroja krvného tlaku 1. Pri rozbalení sa skontrolujte o celosť a kompletnosť prístroja, skontrolujte či nie je poškodený! Pokiaľ ste zistili na prístroji nejaké poškodenie ktoré by bránilo v používaní prístroja, zabaľte prístroj, vložte do krabice a vráťte svojmu poradcovi, sponzorovi, alebo vo výdajnom stredisku. V záujme rýchleho vybavovania prosíme, aby ste problémy takého druhu signalizovali čo najskôr. Servis prípadne výmenu poškodených, respektíve chybných prístrojov zabezpečuje firma Tiens Slovakia s.r.o.. 2. Pred použitím si zmerajte tlak (odporúča sa pred každým použitím). 3. Počas merania krvného tlaku a počas kúry doporučujeme kľud, sa nedoporučuje rozprávať sa, vedie to k nepresnosti merania a nemusí sa dostaviť želaný výsledok. 4. Pred použitím prístroja si dôkladne umyte ruky: kúra sa môže vykonávať len čistými rukami. Pokiaľ by ste chceli svoj tlak dostať na optimálnu úroveň, musíte vykonať nasledujúce kroky: Zoberte prístroj do ruky tak, že jednou rukou chytíte kovový prstenec, a druhú ruku položte na pevné miesto (napríklad na stôl) tak, aby Vaša dlaň smerovala hore, potom umiestnite elektródy-terapeutické ozubenie na predlaktí ruky tak, aby bolo 6,6 cm nad zápästím medzi dvoma svalmi (kde sú akupunktúrne body), a držte ho tam počas 3-5 minút. Tlačiť nemusíte. Po 10 minútovej prestávke opäť zmerajte svoj krvný tlak a porovnajte výsledky. Obyčajne môžeme vidieť zmenu v krvnom tlaku o 10-30 jednotiek. Na zníženie krvného tlaku je potrebné túto kúru vykonávať aspoň trikrát denne. Týmto spôsobom môžete svoj krvný tlak stabilizovať na optimálnej úrovni počas 15-20 dňoch. Pokiaľ prístroj používajú zdraví ľudia s normálnym krvným tlakom, majú možnosť uchovať si svoj krvný tlak na normálnej hladine. To znamená že krvný tlak neklesne. Prístroj je vhodný aj na prevenciu, zníženie, poprípade úplné odstránenie "seborrhea", určitého typu vypadávania vlasov. Stimuluje mozogovú činnosť, zabraňuje predčasnému šediveniu vlasov. Aplikácia: Držte prístroj za kovový prstenec v jednej ruke, a vykonávajte pohyby podobné česaniu sa – spredu dozadu. Čas jednej kúry sú tri minúty (za minútu vykonajte 20-30 pohybov podobných česaniu sa). Ozubenie- elektródy prístroja sa bezpodmienečne musia dotýkať pokožky Vašej hlavy - nielen vlasov. Prístroj je potrebné takto používať aspoň trikrát denne. Aby bola kúra úspešná, prosíme, podľa možnosti si umývajte vlasy každý druhý deň! Dôležité informácie Pozor! 1. Prístroj nie je liečebný prostriedok. Je doporučovaný a je vhodný na regeneračnú prevenciu, respektíve na zmiernenie príznakov. 2. Pokiaľ chcete prístroj používať nie na prevenciu ale na zmiernenie príznakov, tak prosíme, pred tým to konzultujte s Vaším odborným lekárom! 3. Pokiaľ lampička na prístroji počas používania vyhasne, znamená to že sa baterka vybila, treba ju vymeniť za novú tužkovú baterku. 4. Pokiaľ regeneračný prístroj nepoužívate po dlhšiu dobu, prosíme, vyberte baterky z prístroja, aby ste zabránili jeho znehodnoteniu. 5. Čistenie vykonávajte čistou, poprípade mierne vlhkou handrou! 6. Je prísne zakázané ukladať prístroj na zátylok! Regeneračný prístroj krvného tlaku v prvých dňoch používajte maximálne trikrát!
Cena s DPHObjednanie
164.31 EUR
0 CZK
4950 SKK
Pridaj ks

Váš košík (EUR)

    0,-

Calcium na zníženie cukru

44.94 ,-

Biokalcium pe dospelých

30 ,-

Biozinok-imunita

12.85 ,-

Envol- mužská vôňa

42.39 ,-

mob : 0949 254 605, e-mail : rebeka@rebeka.sk